توصیه

نکات ایمنی در رابطه ماشین لباسشویی

تعمیرات انواع ماشین لباسشویی

ایمنی کلی در مورد ماشین لباسشویی که باید مورد توجه قرار بگیرد

اکثر ماشین لباسشویی ها براساس  استانداردهای بین الملی ایمنی  طراحی وساخته شده است.

اطلاعات زیر به منظور حفظ ایمنی شما ارائه شده ومی بایست بادقت مطالعه شود.

ماشین لباسشویی فقط باید توسط افراد بزرگسال وبراساس  دستورالعمل های که در زیر به آن اشاره می شود

مورد استفاده قرار گیرد.

هرگز باپای برهنه یا دست خیس به دستگاه دست نزنید.

درهنگام جدا کردن دوشاخه دستگاه از پریز برق به هیچ وجه سیم رانکشید دوشاخه

راگرفته واز پریز بیرون  بکشید.

هنگامی که دستگاه  روشن ومشغول به کار می باشد محفظه مواد شوینده را باز نکنید.

از دست زدن به آب تخلیه شده  خوداری کنید زیرا ممکن است بسیار داغ باشد.

هرگز درب دستگاه  رابازور باز نکنید این کار باعث خراب شدن مکانیزم قفل های ایمنی

آن که برای جلوگیری ازباز شدن اتفاقی درب دستگاه طراحی شده اند می شود.

اگر ماشین لباسشویی به خوبی کار نمی کند تحت هیچ شرایطی جهت تعمیر ماشین لباسشویی به

بخش های داخلی آن دست نزنید.

هنگامی که دستگاه درحال کار می باشد کودکان را از آن دور نگهدارید.

درب ماشین لباسشویی درحین کار دستگاه ممکن است بسیار داغ باشد.

اگر می خواهید ماشین لباسشویی راجابه جا کنید توسط دویا سه نفر وبا

دقت این کار انجام دهید.

هرگز سعی نکنید این کار رابه تنهایی انجام دهیدزیرا دستگاه بسیار سنگین است.

قبل ازقراردادن لباس درون ماشین  لباسشویی  بررسی  کنید  که مخزن  شستشو  خالی کنید

   باز کردن درب دستگاه بصورت دستی

درمواقعی که قصد بازکردن درب دستگاه راداریدوبه علت برق رفتگی این امکان وجود نداشت.جهت

بیرون آوردن لباس ها به روش زیر عمل کنید:

1-دوشاخه رااز پریز بیرون بکشید.

2-قبل از باز کردن درب اطمینان حاصل نمایید که میزان آب درون  دیگ از لبه درب دستگاه  پایین تر

است واگر چنین نبود از شیلنگ تخلیه دستگاه جهت تخلیه آب درون دستگاه به درون یک ظرف دیگر

استفاده نماییدتا آب درون دستگاه تخلیه شود.

3-بااستفاده ازیک پیچ گوشتی  پوشش صفحه  پایینی جلوی دستگاه رابردارید

4-زبانه پلاستیکی رابه سمت بیرون بکشید ودرب راهمزمان باز کنید.

5-پوشش صفحه راسرجایش قرارداده و قبل از اینکه آن رابه درون فشار دهید اطمینان حاصل نمایید

زبانه به درستی سرجایش قرارگرفته است.

 

 

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.