درخـواســـــت ســـرویـس آنـلایــــن

درخواست سرویـس آنلایــن برای تعمیــر و سرویـس لوازم خانگــی

1.درخواست سرویس آنلاین نصب، سرویس و یا تعمیرات خود را به صورت آنلاین ثبـت درخواست سرویس کنید.

2.کارشناسان ما با در نظر گرفتن نوع دستگاه، برندو مشکل دستگاه درخواست شما را به بهترین تکنسین مربوطه تخصیص می دهند.

3.تکنسین جهت هماهنگی با شما تماس خواهد گرفت تا در زمان مورد نظر شما به محل مراجعه کند.

4.در صورت ثبت کار از طریق وب می تواند با کد رهگیری ارسال شده به وی فرایند انجام کار را از طریق لینک پیگیـری درخواست رهگیری کند.

5.بعد از انجام کار و دریافت گارانتی کتبی، میتوانید هزینه را به تکنسین به صورت نقدی یا آنلاین پرداخت نمایید.

درخواست سرویس آنلاین لوزام خانگی