تعمیر لباسشویی AEG

نمایندگی وتعمیرگاه مجاز AEG

تعمیر لباسشویی آ.ا.گ AEG آیا لازم است که در صورت بروز هر مشکلی برای تعمیر لباسشویی آ.ا.گ AEG تماس گرفت؟ پاسخ این سوال منفی می باشد. اگر هنگام خشک‌کردن لباس لرزش‌ها و تکان‌های شدید احساس کنید این‌یک مشکل اساسی است که نیاز به تعمیر لباسشویی آ.ا.گ AEG را ضروری می کند. اگر در همان ابتدا […]